Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php on line 310

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php:310) in /hrd2018/index.php on line 166

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php:310) in /hrd2018/index.php on line 171
HR Direct – Szkolenia biznesowe, psychologiczne i FRIS® / Motywacja Kandydata do pracy – sprawdź ją koniecznie!
 
HR Direct - Motywacja Kandydata do pracy – sprawdź ją koniecznie!

Motywacja Kandydata do pracy – sprawdź ją koniecznie!

Z pewnością każdy z rekruterów słyszy często od Kandydatów, że: powodem odejścia z poprzedniej pracy był brak możliwości rozwoju lub: szukam miejsca, w którym będę miał szansę awansu. Czasem pojawia sią motyw finansowy lub zła atmosfera w pracy. Do czego wykorzystać takie informacje? – oczywiście do sprawdzenia motywacji kandydata.

Każdy z nas jest inny….

Co oznacza, że każdy z nas – z racji wieku, sytuacji zawodowej czy rodzinnej, statusu finansowego, zobowiązań, stanu zdrowia, zainteresowań, aspiracji czy planów życiowych – będzie miał inne potrzeby i co innego będzie go motywować.

Dla rekrutera sprawdzenie, co jest dla danego kandydata czynnikiem motywującym, jest informacją niezwykle ważną, niekiedy warunkującą decyzję o zatrudnieniu na danym stanowisku czy w danej firmie. Dlaczego? – bo pracownik zmotywowany do pracy to pracownik efektywny, odpowiedzialny, stabilny w zatrudnieniu. I odwrotnie: pracownik zdemotywowany będzie osiągał dużo gorsze wyniki, może pojawić się częsta absencja, wypalenie zawodowe, szybka zmiana pracy itp.

Co nas motywuje?

Warto zatem przypomnieć sobie katalog podstawowych motywatorów, aby sprawdzić, które są ważne dla kandydata i jednocześnie możliwe do osiągnięcia w danej firmie czy oferowanym stanowisku. Taka zbieżność bowiem daje większe prawdopodobieństwo motywacji kandydata. Co więc może być motywatorem do pracy?

 • Biegłość specjalistyczna – dla kandydata ważna jest możliwość bycia ekspertem w swojej dziedzinie, potwierdzenia własnego mistrzostwa i awansu poziomego. Motywujące jest dla niego docenianie przez firmę posiadanych umiejętności i umożliwianie rozwoju zawodowego w interesującej go dziedzinie.
 • Przywództwo –w tym przypadkukandydaci koncentrują się na obejmowaniu coraz wyższych stanowisk dających większe uprawnienia, wpływ i kierowanie innymi, do pracy motywuje ich awans pionowy, zwiększanie zakresu władzy i decyzyjności oraz sukces finansowy.
 • Autonomia -związana jest z dążeniem do poszerzania zakresu niezależności, posiadania swobody w podejmowaniu decyzji związanych z wykonywanymi zadaniami, czy też planowaniem swojego rozkładu zajęć.  Kandydaci tacy oczekują dużego zakresu swobody, bycia wynagradzanym za efektywność, a nie za czas spędzony w pracy, a także pracy na stanowiskach eksperckich.
 • Bezpieczeństwo i stabilizacja –ci kandydaci cenią stałe, przewidywalne zajęcia, utożsamiają się z firmą i szybko dostosowują się do poleceń przełożonych i procedur w zamian za poczucie bezpieczeństwa. Oczekują stałego przewidywalnego wzrostu płac i awansów głównie w oparciu o staż pracy.
 • Kreatywność i przedsiębiorczość – kandydaci tacy są zwykle mobilni i pozytywnie nastawieni do rotacji jako sposobu podwyższania kwalifikacji oraz awansu. Szukają pracy, która da im możliwość zaspokojenia potrzeby tworzenia, zmieniania, ulepszania.
 • Poczucie służby – tu motywatorem jest dążenie do udoskonalania świata i pomagania innym, a głównym celem staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów, pomaganie innym, leczenie, nauczanie... Kandydaci tacy szukają pracy umożliwiającej wcielanie w życie wartości, w które wierzą, oczekują godziwej zapłaty za swój wkład w wypełnianą misję, a także poszanowania przez innych wyznawanych wartości.
 • Wyzwanie - osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują prace w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji, realizują się w prowadzeniu trudnych zadań oraz w znajdowaniu rozwiązań dla skomplikowanych spraw. Szukają pracy, która pozwala im na ciągłe sprawdzanie się i potwierdzanie swoich możliwości. Oczekują odpowiedniego wynagrodzenia za uzyskiwane rezultaty.
 • Styl życia - kandydaci prezentujący tę wartość starają się o zachowanie proporcji i harmonii między pracą a życiem osobistym. Są gotowi zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Szukają pracy dającej elastyczność i umożliwiającej robienie tego, co się lubi, w wymiarze pozwalającym na godzenie pracy, zainteresowań i życia rodzinnego. 

 

Monika Kołodziejczyk
Trener HR Direct, konsultant HR, doradca zawodowy, asesor 

Blog

 • FRIS bez tajemnic Będąc psychologiem, pracując jako rektuter, asesor czy doradca zawodowy, poznałam większość dostępnych na naszym rynku narzędzi diagnozujących kompetencje i predyspozycje zawodowe. Ale dopiero FRIS przekonał mnie do siebie naprawdę.... Czym zatem...
 • Dobre szkolenie, czyli jakie? Jeśli odpowiadacie w Waszych Firmach za obszar szkoleniowo-rozwojowy, na pewno często zastanawiacie się po czym poznać, że zamawiane przez Was szkolenie będzie dobre, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynacie współpracę z daną firmą szkoleniową czy...
 • Wybieramy firmę szkoleniową - Subiektywny przewodnik po rynku szkoleniowym... Na naszym rynku funkcjonują tysiące firm szkoleniowych. Jak wybrać tę najwłaściwszą? Jakie kryteria wyboru brać pod uwagę? Czego wymagać? Jak efektywnie współpracować? Niniejszy, subiektywny przewodnik po rynku szkoleniowym, ma pomóc wszystkim...