Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php on line 310

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php:310) in /hrd2018/index.php on line 166

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hrd2018/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php:310) in /hrd2018/index.php on line 171
HR Direct – Szkolenia biznesowe, psychologiczne i FRIS® / FRIS bez tajemnic
 
HR Direct - FRIS bez tajemnic

FRIS bez tajemnic


Warning: strpos(): Empty needle in /hrd2018/lib/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatelexer.php on line 316
Będąc psychologiem, pracując jako rektuter, asesor czy doradca zawodowy, poznałam większość dostępnych na naszym rynku narzędzi diagnozujących kompetencje i predyspozycje zawodowe. Ale dopiero FRIS przekonał mnie do siebie naprawdę.... Czym zatem jest i za co można go polubić?
FRIS to nowe narzędzie rozwojowe trafnie określające i opisujące nasz naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać nasze naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym...
Najpopularniejsze obecnie w Polsce narzędzia rozwojowe oparte są na interpretacjach typów psychologicznych wg. C. G. Junga. FRIS ma całkowicie odmienne podstawy zaczerpnięte z psychologii poznawczej.

Ujmując rzecz w dużym skrócie: w sytuacjach dla nas nowych, w których nie możemy korzystać z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. Psychologia poznawcza nazywa go stylem poznawczym lub stylem myślenia i podkreśla, że jest on trwałą cechą każdej osoby.

Model FRIS opiera się właśnie o cztery style poznawcze: Fakty – Relacje – Idee – Struktury, które wyjaśniają, jakim informacjom nadajemy największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.

Jaki jest Twój Styl Myślenia?

Te cztery style poznawcze, czyli tzw. perspektywy FRIS opisują Twój Styl Myślenia i Działania.
Styl Myślenia – objawia się w Twojej pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji, opisuje, jak postrzegasz nowe sytuacje, analizujesz nowe informacje oraz jak podejmujesz decyzje. Styl Myślenia wyraża Twoje naturalne predyspozycje, wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe najchętniej i najintensywniej wykorzystujesz.
W psychologii poznawczej uznaje się, że Styl Myślenia kształtuje się już w wieku przedszkolnym i stanowi utrwalane przez lata nawyki w zakresie sposobu percepcji, wykorzystywania informacji oraz rozwiązywania problemów, które w czasie dorosłego życia nie ulegają istotnym zmianom. Style Myślenia nie opisują osobowości, tylko sposób rozumowania – a więc nie mówią nic o Twoim altruizmie, pracowitości czy inteligencji. Robiąc badanie FRIS nie możesz otrzymać dobrego czy złego wyniku: nie ma lepszych lub gorszych Stylów Myślenia, ale oczywiście może pojawić się problem niedopasowania Twoich naturalnych predyspozycji do roli zawodowej czy wykonywanego przez Ciebie charakteru zadań. FRIS nie wartościuje – nie dzieli ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia.
W modelu FRIS Istnieją 4 Style Myślenia odpowiadającej czterem perspektywom: Faktom – Zawodnik, Relacjom – Partner, Ideom – Wizjoner, Strukturom – Badacz.
Twój Styl Myślenia określa jedna dominująca perspektywa. I tak, jeśli jesteś np. Zawodnikiem: myślisz logicznie, w pierwszej kolejności określasz jeden nadrzędny cel, upraszczasz problem, znajdujesz jedno proste i praktyczne rozwiązanie i szybko dążysz do jego realizacji. Prawdopodobnie jesteś doceniany za: logikę, zorientowanie na cel, szybkie podejmowanie decyzji, praktyczność i konkretność. Być może krytykowany za dosłowność, brak dyplomacji, schematyczność czy kategoryczność.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój Styl Myślenia, zapraszam do wykonania Badania Stylu Myślenia i Działania FRIS.

Styl Działania też jest ważny

Jak już wiesz, Twój styl Myślenia opisuje reakcje, które są dla Ciebie najbardziej naturalne. Trzeba jednak pamiętać, że duży wpływ na Ciebie mają również Twoje doświadczenia, wartości, przyzwyczajenia, otoczenie....
Styl Działania uwzględnia łączny wpływ tych czynników i opisuje, jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu. Wskazuje na sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny. Określa przyjmowaną postawę, wskazuje preferowaną przez Ciebie strategię działania (np. działania krótko- lub długoterminowe, współpraca czy niezależność, teoria czy praktyka) oraz opisuje sposób osiągania celów. Może stopniowo ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń, treningu czy zmiany sytuacji zawodowej.

Można powiedzieć, że Sposób Działania łączy Twój Styl Myślenia z indywidualnymi preferencjami, dzięki czemu daje cenne wskazówki dotyczące np. satysfakcjonującej roli zawodowej. W toku badań stwierdzono silny związek pomiędzy Stylem Działania, a sytuacjami zawodowymi, które były oceniane jako zgodne z naturą, interesujące i przynoszące dużą satysfakcję czy tzw. „flow". Takie sytuacje stanowią obszar największego potencjału – nie tylko zawodowego, ale też osobistego. Ze Stylem Działania łączy się również preferowana, najchętniej przyjmowana postawa lub rola w zespole czy związku.

Istnieje 14 Stylów Działania - jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój Styl Działania, zapraszam do wykonania Badania Stylu Myślenia i Działania FRIS.

Jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki FRIS?

 • Lepsze wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji - z raportu FRIS dowiesz się, w jakich działaniach sprawdzasz się najlepiej, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej dla Ciebie komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia.
 • Zrozumienie, jak inni postrzegają Twoje zachowanie - Twój Styl Myślenia opisuje preferowany przez Ciebie sposób reagowania i komunikowania się, co bardzo mocno wpływa na to, jak jesteś postrzegany przez otoczenie.
 • Identyfikacja działań i sytuacji, w których sprawdzasz się najlepiej – a więc np. role zawodowe i typy zadań, które będą dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące.
 • Większa satysfakcja ze swojej pracy i lepsze wyniki - FRIS wskaże, w jakiego typu pracę najchętniej się zaangażujesz i gdzie osiągniesz najlepsze efekty.
 • Wskazówki jak skuteczniej się komunikować z innymi - FRIS ma dla Ciebie praktyczne wskazówki, jak najlepiej porozumieć się z osobą o każdym Stylu Myślenia: na co zwracać szczególną uwagę, w jaki sposób formułować wypowiedzi oraz jakich sytuacji unikać.
 • Możesz sprawdzić jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy - znając style FRIS w Twoim zespole, możesz dopasować osoby do zadań tak, aby wszyscy wykorzystywali swoje najsilniejsze strony.

Badanie i Raporty FRIS

Badanie polega na udzieleniu odpowiedzi na 76 pytań, co zajmuje ok. 30 minut. Kwestionariusz wypełniasz on-line. Dostęp do niego uzyskasz zgłaszając nam chęć wzięcia udziału w tym badaniu.
Rezultatem badania jest:

 • Raport Indywidualny FRIS, który diagnozuje Twoje predyspozycje, udziela wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzisz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej komunikować się z osobami o Twoim lub innych Stylach Myślenia.
 • Raport Zespołowy FRIS (opcja dodatkowa), w którym dla każdej osoby opisany jest jej Sposób Myślenia i Działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Ponadto zawiera on informację o dynamice grupy, modelu komunikacji i współpracy oraz wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.

Integralną częścią badania jest sesja informacji zwrotnych prowadzona przez Certyfikowanego Trenera FRIS, podczas której omawiane są wyniki raportu i wyjaśniane ewentualne wątpliwości.

Więcej informacji o FRIS znajdziesz tu: https://fris.pl/

FRISuj z nami!
Monika Kołodziejczyk – Wizjoner w myśleniu i Entuzjasta w działaniu

Artykuł opracowano na podstawie materiałów FRIS.

 

Blog

 • FRIS bez tajemnic Będąc psychologiem, pracując jako rektuter, asesor czy doradca zawodowy, poznałam większość dostępnych na naszym rynku narzędzi diagnozujących kompetencje i predyspozycje zawodowe. Ale dopiero FRIS przekonał mnie do siebie naprawdę.... Czym zatem...
 • Dobre szkolenie, czyli jakie? Jeśli odpowiadacie w Waszych Firmach za obszar szkoleniowo-rozwojowy, na pewno często zastanawiacie się po czym poznać, że zamawiane przez Was szkolenie będzie dobre, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynacie współpracę z daną firmą szkoleniową czy...
 • Wybieramy firmę szkoleniową - Subiektywny przewodnik po rynku szkoleniowym... Na naszym rynku funkcjonują tysiące firm szkoleniowych. Jak wybrać tę najwłaściwszą? Jakie kryteria wyboru brać pod uwagę? Czego wymagać? Jak efektywnie współpracować? Niniejszy, subiektywny przewodnik po rynku szkoleniowym, ma pomóc wszystkim...